Beter Leven keurmerk

Beter Leven

DOE MAAR LEKKER DUURZAAM met Beter Leven


Logo op vlees
De Dierenbescherming krijgt vaak de vraag: “Waarom zet de Dierenbescherming haar logo op vlees?” Wie dieren wil beschermen, dient ze natuurlijk niet op te eten. Dit is waar, maar de realiteit is dat 95% van de Nederlanders geregeld vlees eet. Die Nederlanders worden niet allemaal vegetariër. De Dierenbescherming wil er ook zijn voor de dieren in de vee-industrie en probeert met het Beter Leven keurmerk, met kleine stappen, van binnenuit de vee-industrie diervriendelijker te krijgen. In de 10 jaar dat het Beter Leven keurmerk nu bestaat, hebben 100 miljoen dieren een beter leven gekregen.  

Ongeschikte leefomstandigheden
In ons land worden jaarlijks meer dan 400 miljoen landbouwhuisdieren gehouden. 95% van deze dieren leeft in de intensieve veehouderij, waar ze tegen zo laag mogelijke kosten zoveel mogelijk vlees, eieren, melk of bont moeten produceren. Slechts een klein deel van de dieren wordt in diervriendelijker systemen, zoals biologisch, gehouden.

In de intensieve veehouderij draait alles om zo goedkoop en snel mogelijk produceren. Dieren worden weggestopt in krappe hokken en kooien, vaak zonder zachte ligplek, wat stress, verveling, onderlinge wrijving en veel ziekten tot gevolg heeft. Om te voorkomen dat ze elkaar verwonden, worden er ingrepen gedaan, zoals het kappen van snavels en het weghalen van hoorns. Dieren worden dus aangepast aan de ongeschikte leefomstandigheden, in plaats van andersom. 

Afspraken over dierenwelzijn
Door met bedrijven afspraken te maken over meer leefruimte, over minder of geen ingrepen die het welzijn aantasten en over andere verbeteringen, lukt het om diervriendelijker geproduceerd vlees in de schappen te krijgen. Die producten krijgen het Beter Leven keurmerk met 1, 2 of 3 sterren.

De normen verschillen per diersoort, want de welzijnsaantasting per diersoort is anders. Deze normen betekenen dat de ergste uitwassen in de veehouderij zijn aangepakt en de dieren daadwerkelijk een beter leven hebben. Voor een aantal extra criteria, die ook bij de normen horen van het Beter Leven keurmerk, spreken ze met de bedrijven een overgangstermijn af, die het hen mogelijk maakt om de benodigde investeringen te doen.

Voorbeeld vleeskuikens
Om een voorbeeld te noemen: voor vleeskuikens geldt dat bedrijven die 1 ster Beter Leven keurmerk willen, direct een ander trager en sterker groeiend ras moeten nemen, dat meer ruimte, daglicht en afleidingsmateriaal krijgt. Voor de verplichte overdekte uitloop krijgen bedrijven een overgangstermijn om deze uitloop te kunnen bouwen. Bedenk dat het aanvragen van een bouwvergunning al een jaar kan duren.

Wat betekenen de sterren?
In zijn algemeenheid geldt: hoe meer sterren, hoe diervriendelijker. Bij 1 ster krijgt bijvoorbeeld een kuiken meer tijd om te groeien en krijgt zij meer ruimte en afleiding. Bij 2 sterren krijgt een varken stro en een uitloop naar buiten. 3 Sterren is het meest diervriendelijk en is vergelijkbaar met of gelijk aan biologisch. Op beterlevenkeurmerk.nl zijn alle criteria per diersoort terug te lezen.

Bedankt, Beter Leven boer Dik


Bekijk hier de uitleg voor eieren met 1, 2 of 3 sterren.

Let op het Beter Leven keurmerk op de verpakking. Hoe meer sterren hoe beter de leefomstandigheden. Of eet eens een dagje geen vlees. En koop niet meer dan je nodig hebt.

Meer over de deelnemende keurmerken

Check uw saldo

Uw kaartnummer staat achterop de cadeaukaart die u heeft ontvangen, onder de barcode, en bestaat uit 19 cijfers. Vul hier de laatste 3 cijfers in.

€  0,00

Speelt u nog niet mee met de Postcode Loterij en wilt u ook een cadeaukaart?        

Alle deelnemers van de Postcode Loterij ontvangen uiterlijk 8 november hun DOE MAAR LEKKER DUURZAAM cadeaukaart. Wilt u ook meespelen en een cadeaukaart ontvangen? Bel dan naar 0900 – 300 1500 (normaal tarief), op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 uur en 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Alvast veel geluk met uw deelname!

18+ speel bewust.