MSC

DOE MAAR LEKKER DUURZAAM met MSC


Verantwoorde visserij

MSC staat voor Marine Stewardship Council en biedt visliefhebbers een eenvoudige manier om duurzame vis, schaal- en schelpdieren te vinden met behulp van het gemakkelijk te herkennen blauwe MSC-keurmerk. Door vis met het blauwe MSC-keurmerk te kopen, weet u als consument zeker dat uw vis duurzaam gevangen is. U steunt goed beheerde visserijen: zonder overbevissing, en met respect voor al het andere leven in de oceanen. Zo kunnen ook toekomstige generaties blijven genieten van de veelheid aan vis én van oceanen die krioelen van het leven.

Achtergrond informatie MSC
De visie van MSC is een wereld met oceanen vol met leven, waarin de visbestanden voor deze en komende generaties gewaarborgd worden. 

Onze missie is om door middel van het keurmerk en het certificeringsprogramma voor visserijen bij te dragen aan gezonde oceanen. MSC wil dit bereiken door duurzame vispraktijken te herkennen, te erkennen en te belonen. Ze willen door voorlichting de keuze van consumenten beïnvloeden wanneer zij vis kopen. Ze zorgen voor traceerbaarheid in de keten. Samen met al hun partners werken ze aan verandering van de visserij. De vraag naar duurzame vis van de consument leidt zo tot daadwerkelijke verandering in het water; met verstandige visserij en gezonde visbestanden.

MSC is opgericht met als doel een oplossing te bieden voor het globale overbevissingsprobleem. Om dit te bereiken heeft MSC samen met wetenschappers, visserij-experts en milieubeschermingsorganisaties een standaard voor duurzame visserij ontwikkeld voor de beoordeling en certificering van visserijbedrijven. Dit betekent dat er voldaan moet worden aan drie criteria:

1) Bescherming van visbestanden, zodat in de toekomst nog voldoende vis beschikbaar is. 
2) De visserij beperkt haar effect op het leven in zee tot een minimum en houdt rekening met andere vissoorten, zeezoogdieren en watervolgels. 
3) Een visserij hanteert een effectief management systeem.

Wat is MSC?


Meer over MSC

Meer over de deelnemende keurmerken