Duurzaam geteelde groenten en tomaten

"We zijn tot de conclusie gekomen dat landbouw niet ten koste hoeft te gaan van de natuur. Sterker nog, als je de juiste landbouwtechnieken gebruikt kan dit de biodiversiteit juist een impuls geven. Dit is ook het streven op onze boerderij en daarom ondersteunen wij bedrijven zoals Knorr die onze visie delen op het gebied van duurzaamheid." - Simon de Brouwer, Knorr farm manager, Van Puijenbroek Landbouw

Duurzaam geteelde tomaten


Producten met deze logo’s bevatten groenten en tomaten die op duurzame wijze zijn geteeld volgens het Unilever Duurzame Landbouw Programma. 95% van onze top 13 groenten en kruiden zijn op deze duurzame manier geteeld. De deelprogramma’s - het Knorr Partnership voor Duurzame Landbouw en het Bertolli programma voor duurzaam geteelde tomaten - begeleiden boeren bij het maken en uitvoeren van hun verbeterplannen. Bijvoorbeeld op het gebied van bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit én het verminderen van water- en energieverbruik en bestrijdingsmiddelen. De tomaten groeien op het open veld en worden pas geplukt als ze natuurlijk, onder de zon, zijn gerijpt.

De duurzaam geteelde groenten en tomaten zijn het resultaat van de al in 1997 gestarte wereldwijde inspanningen van Unilever rond het verduurzamen van landbouw, met als doel in 
2020 alle landbouwgrondstoffen te betrekken uit duurzame landbouw.

Meer over duurzaam geteelde tomaten
Meer over duurzaam geteelde uien
Meer over de deelnemende keurmerken
Toelichting op het duurzame landbouwprogramma van Unilever