Anniek Mauser, Directeur Duurzaamheid Unilever Benelux

Met aanstekelijke energie en daadkracht werkt Anniek Mauser bij Unilever Benelux aan de opdracht om van duurzaam denken en doen gemeengoed te maken.

‘Na mijn studie kon ik kiezen; bij een maatschappelijke organisatie of bij Unilever aan de slag. Ik dacht dat ik bij Unilever de grootste impact kon hebben. De oprechte bereidheid van Unilever om de wereld een stukje beter te maken, in combinatie met de mogelijkheden binnen dit bedrijf, gaven de doorslag. Nee, van die keuze heb ik nog geen dag spijt gehad.’

Inspirerende opdracht
Samen met haar collega’s werkt Anniek aan een enorm inspirerende opdracht: het realiseren van de doelen van het Unilever Sustainable Living Plan. ‘Dit is ons wereldwijde plan voor duurzame groei, dat drie belangrijke hoofddoelstellingen kent. Tegen 2020 willen we: één miljard mensen helpen in actie te komen om hun gezondheid en welzijn te verbeteren; de economische omstandigheden van miljoenen mensen in onze ketens verbeteren onder andere via het betrekken van al onze landbouwgrondstoffen uit duurzame landbouw; én tegen 2030 willen we onze milieu-impact op productniveau halveren.’

Samen verantwoordelijk
Het zijn ambitieuze doelen die nodig zijn om de toekomst van onze planeet veilig te stellen. Anniek: ‘Wist je dat op dit moment 20% van de wereldbevolking 80% van de natuurlijke hulpbronnen gebruikt? En als iedereen zou consumeren zoals wij in Nederland, hebben we bijna vier aardbollen nodig! Het bedrijfsleven, de politiek en natuurlijk consumenten; als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, kunnen we sámen echt een verschil maken.’

Een uniek plan
Het Unilever Sustainable Living Plan onderscheidt zich van andere duurzaamheidsplannen door de breedte, diepte én schaal ervan. Anniek: ‘Het gaat ons niet alleen om milieu-impactreductie, ook gezondheid en welzijn en duurzame landbouw zijn belangrijke aandachtsgebieden. Daarbij kijken we wereldwijd niet alleen kritisch naar onze eigen producten, maar richten we ons samen met onze partners op het verduurzamen van de hele waardeketen.’

Verschillende uitdagingen
Anniek gelooft dat er meerdere wegen naar Rome leiden bij het doel om duurzaam leven gemeengoed te maken. ‘De wereldwijde uitdagingen waarvoor we samen staan, zijn te complex voor één antwoord, keurmerk of duurzaamheidsprogramma. Ik geloof erg in de gezamenlijke impact van de verschillende initiatieven. Op het gebied van duurzame landbouw, bijvoorbeeld. Om in 2020 al onze landbouwgrondstoffen uit duurzame bronnen te kunnen betrekken, zijn wij al in 1997 met ons eigen Duurzame Landbouw Programma gestart.’

Belangrijk landbouwprogramma
Inmiddels nemen wereldwijd al tienduizenden boeren en leveranciers deel aan het Unilever Duurzame Landbouw Programma. Anniek: ‘Samen met ons werken ze aan het verbeteren én verduurzamen van hun activiteiten. Bijvoorbeeld met een plan om de biodiversiteit rond hun boerenbedrijf te verbeteren of minder water te gebruiken. Daarbij kijken wij naar sociale en milieuaspecten, maar bijvoorbeeld ook naar dierenwelzijn. Terwijl de boer natuurlijk ook kijkt naar het economische succes van zijn bedrijf. Die verschillende belangen bijten elkaar niet. Integendeel, het succes van ons programma is juist gebaseerd op een goede balans tussen die verschillende aspecten.’

Doe eens lekker duurzaam!
Anniek weet allang hoe lekker een duurzaam en gezond leven smaakt. ‘Veel belangrijker is het dat heel Nederland duurzaam de smaak te pakken krijgt! Daarom ben ik ook zo blij met de actie DOE MAAR LEKKER DUURZAAM en het feit dat dit een langlopende campagne is. Een fantastische kans om iedereen te laten ontdekken hoe lekker, makkelijk en gezond duurzaam eten is. En met de verhalen en filmpjes van onze merken en over de boeren die de grondstoffen produceren willen we mensen inspireren en ze informeren over hoe we samen kunnen bouwen aan een duurzamere wereld. Met kleine en grote acties. Want na bijna 16 jaar bij Unilever weet ik wat een enorm verschil al die kleine stapjes samen kunnen maken!’

Meer over het Unilever Duurzame Landbouw Programma
Meer over het Unilever Sustainable Living Plan

Check uw saldo

Uw kaartnummer staat achterop het kaartje dat u heeft ontvangen, onder de barcorde en bestaat uit 19 cijfers.

€  0,00

Speelt u nog niet mee met de Postcode Loterij en wilt u ook een cadeaukaart?        

Alle deelnemers van de Postcode Loterij ontvangen uiterlijk 8 november hun DOE MAAR LEKKER DUURZAAM cadeaukaart. Wilt u ook meespelen en een cadeaukaart ontvangen? Bel dan naar 0900 – 300 1500 (normaal tarief), op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 uur en 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Alvast veel geluk met uw deelname!

18+ speel bewust.